Aktuell utstilling i Galleri Blaker skanse:

Plakat: Nær Natur

Berit Rytter Hasle, Inge Jensen og Reidunn Anne Moe er kunstnere som har atelier på Blaker Skanse.

 Vi er alle inspirert av omgivelsene nær vårt arbeidssted på Skanseområdet, langs Glomma, ved eget bosted og i nærområder vi ellers bruker. Alle arbeider med utgangspunkt i et figurativt formspråk. Motivene ligger i grenselandet mellom bebodde strøk og urørt gjengrodd natur, - enten vi velger en vid og åpen utsikt eller har fokus tett på.

Nær natur er arbeidstittelen på prosjektet hvor vi vil bore dypere i landskap genrens temaer som vi på forskjellig vis tar opp i arbeidene våre. Motivkretsene i nær natur springer ut fra et figurativt utgangspunkt hvor stemninger og lysvirkninger behandles forskjellige gjennom våre arbeidsmetoder i maleri, grafikk og tegning.

Åpen kafe under utstillingsåpningen lørdag 4.11 2023

 Kongsvingerbanen til Blaker, ca. 4.min over hver time. Gå opp bakken ca. 10 min til Blaker Skanse

Utstillingen er støttet av KunstSkansen

TIDLIGERE UTSTILLINGER
^