Barn og unge

Portrett Enja

Enja

Mari

Portrett Mari
Portrett Platon

Platon

Portrett Aina

Aina

Portrett Sebastian

Sebastian

Portrett Leonora

Leonora

Portrett Sjur

Sjur

Portrett Leonara S.

Leonara S.

Fra workshop med 4. klasse, Frogner skole

KunstSkansens filosofi handler om å ta barn og deres møte med kunstnerisk praksis på alvor, vi kaller det Barnas KunstSkanse. Her skal det være rom for at barna fritt kan kombi­nere hånden og tankens arbeid, der selve undersøkel­sene i prosessen og oppdagelsene de gjør underveis er viktigere enn resultatet.

Kommende prosjekter

«GRIPE FOR Å BEGRIPE»

er tema for et interaktivt, pedagogisk kunstprosjekt for barn og unge arrangert av kunstnere fra KunstSkansen. Prosjektet består av seks ulike workshops fordelt over to år. Overbyggende for prosjektet er å gi kursdeltakere erfaringer med materialer gjennom ulike håndverksprosesser og ved å bruke naturen, hendene og kroppen på nye måter og dermed aktivisere flere sanser. 

1. Møte med veggen

Kursleder Arne Rygvold

En to dagers verkstedsituasjon der deltakerne får utfolde seg i tapetdesign og mønsterbygging med utgangspunkt i egen kropp. I løpet av kurset får deltakerne erfaring med arbeidsprosessen fra det tredimensjonale (kroppen) til todimensjonal form, stilisering og abstraksjon. Det vil bli brukt foto, tegning og en enkel trykketeknikk med svamp og sjablong.

2. Grip tak i tre

Kursleder Ulrike Niederberger

En todagers workshop om de ulike mulighetene som ligger i materialet tre. Deltakerne får aktiv sanse, lære og jobbe med tre. Vi ser på, hører, lukter og kjenner. Deltakerne jobber samtidig med å lage sin egen uglydoll i mykt tremateriale ved bruk av spikkekniver og enkelte andre verktøy. Målgruppe er primært ungdomsskoleelever, men kan også tilrettelegges barneskolenivå.

3. Tidens metall

Kursleder Ronja Allum

To til tredagers workshop hvor teori, historie og praksis skal flettes inn i hukommelsen gjennom erfaringer og kreativ utprøvning med materialet bronse. Deltakerne vil få erfaring med å selv legere ulike typer bronse og forsøke støpeteknikker både med moderne og historisk teknologi. Målgruppe er barn og ungdom fra slutten av barneskolen og opp mot videregående. 

4. Insekthotell

Kursleder Maria Jonsson

En tredagers workshop som ønsker å belyse og spre kunnskap om den sentrale rollen insektene spiller i vårt økosystem. De holder naturen i gang gjennom å bryte ned døde planter og dyr og forvandler det til ny næringsrik jord, pollinerer våre planter og noen fyller rollen som føde til andre dyr. Formidling fra boken «Insektenes hemmeligheter» av Anne Sverdrup Thyggeson, lære om artsmangfold, bygging og innredning av insekthotell.

5. Fotografi 1850-90 årene

Kursleder Nina Staff

Teknikken heter Wet plate Collodion. Det finnes ingen film, den må lages. For å få en negativ, må elevene skjære glass, og mestre å legge på Collodion på en glassplate. Deretter legges platen i en sølvemulsjon. Da har man fått en negativ. Platen er klar for eksponering, deretter fremkalling og fiksering. Glassplaten kan scannes, eller fremkalles i mørkerommet.

6. Artikulasjoner

Kursleder Astrid Heimer

Artikulasjoner er et interaktivt kunstprosjekt, der jeg inviterer elever til å analysere, skape og å formidle formuttrykk i ulike materialer. Vesentlig for prosjektet er å gi elevene utfordringer og trygghet til å utforske og forstå former på nye måter. 

Antall kursdeltakere: 15 (fortrinnsvis vgs). Varighet: 2 dager (1 dag formstudier, 1 dag gjennomgang /refleksjon og montering av pop-up utstilling).

Er du interessert i å vite mer om prosjektet «GRIPE FOR Å BEGRIPE», eller melde på elever. Ta kontakt med Arne Rygvold (prosjektleder)

arygvold@online.no

Tidligere prosjekter

Utstillingsplakat, barn og unge

SOMMERUTSTILLING 2019

1. – 16. juni 2019. Elevene fra Kunstverkstedet i Sørum kulturskole viser arbeider fra det siste året.

Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Skultur fra utstilling, fisk
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, portrett
Maleri hus
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, hus landskap
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, fugl
Skulptur
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, fugl
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, katt
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole, utstilling

Leonora S. 4 klasse

VÅRUTSTILLING 2018

13 mars 2018

Elevarbeider fra Sørum Kulturskole.

Lærer og utstillingsansvarlig Liv Østerberg.

Tegning fra utstillingen
Tegning fra utstillingen
Tegning portrettsamling fra utstillingen
Collage fra utstillingen
Collage fra utstillingen
Fra utstillingen
Fra utstillingen
Lærer og utstillingsansvarlig Liv Østerberg
Tegning fra utstillingen
Tegning fra utstillingen

ROM FOR DRØMMER 2017

HVA? Barnas KunstSkanse handler om å få besvart to viktige spørsmål: Hva er det egentlig kunstnere driver med hele dagen? Hva befinner seg på innsiden av hodene til folk som er mellom 8 og 12 år?

HVORFOR? Barnas KunstSkanse er et stort eksperiment designet for å kunne gi oss svaret på disse, to av verdens store mysterier. På lurt vis  ønsker vi å oppnå dette med å kombinere spørsmålene og lage et nytt spørsmål:

HVORDAN? Hva skjer om kunstnere, disse som driver med mystiske ting hele dagen, inviterer en gruppe barn fra 8 til 12 år for å drive med mystiske ting hele dagen sammen med dem?

Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
^