Barn og unge

Portrett Enja

Enja

Mari

Portrett Mari
Portrett Platon

Platon

Portrett Aina

Aina

Portrett Sebastian

Sebastian

Portrett Leonora

Leonora

Portrett Sjur

Sjur

Portrett Leonara S.

Leonara S.

Fra workshop med 4. klasse, Frogner skole

KunstSkansens filosofi handler om å ta barn og deres møte med kunstnerisk praksis på alvor, vi kaller det Barnas KunstSkanse. Her skal det være rom for at barna fritt kan kombi­nere hånden og tankens arbeid, der selve undersøkel­sene i prosessen og oppdagelsene de gjør underveis er viktigere enn resultatet.

Aktuelle prosjekter

«GRIPE FOR Å BEGRIPE» er tema for et interaktivt, pedagogisk kunst- prosjekt for barn og unge arrangert av kunstnere fra KunstSkansen på Blaker Skanse. Prosjektet består av syv ulike workshops fordelt over to år. Overbyggende for prosjektet er å gi kursdeltakere erfaringer med materialer gjennom ulike håndverksprosesser og ved å bruke naturen, hendene og kroppen på nye måter og dermed aktivisere flere sanser.

Undervisningspakken som presenteres er rettet mot barn og unge, der fokuset er sansning, nysgjerrighet, og mestring av ulike teknikker. Alt foregår på vakre Blaker Skanse som i seg selv er en opplevelse full av historie.


Workshops:

ARTIKULASJONER, kursleder Astrid Heimer

FOTOGRAFI, kursleder Nina Staff

INSEKTHOTELL, kursleder Maria Jonsson

TIDENS METALL, kursleder Ronja Allum

GRIP TAK I TRE, kursleder Ulrike Niederberger

MØTE MED VEGGEN, kursleder Arne Rygvold

REDESIGN & OMSØM AV KLÆR, kursleder: Veronika Svensson Glitsch

Mer info: Arne Rygvold (prosjektleder)

Tidligere prosjekter

Utstillingsplakat, barn og unge

SOMMERUTSTILLING 2019

1. – 16. juni 2019. Elevene fra Kunstverkstedet i Sørum kulturskole viser arbeider fra det siste året.

Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Skultur fra utstilling, fisk
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, portrett
Maleri hus
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, hus landskap
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, fugl
Skulptur
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, fugl
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole. Maleri, katt
Kunstverkstedet i Sørum kulturskole, utstilling

Leonora S. 4 klasse

VÅRUTSTILLING 2018

13 mars 2018

Elevarbeider fra Sørum Kulturskole.

Lærer og utstillingsansvarlig Liv Østerberg.

Tegning fra utstillingen
Tegning fra utstillingen
Tegning portrettsamling fra utstillingen
Collage fra utstillingen
Collage fra utstillingen
Fra utstillingen
Fra utstillingen
Lærer og utstillingsansvarlig Liv Østerberg
Tegning fra utstillingen
Tegning fra utstillingen

ROM FOR DRØMMER 2017

HVA? Barnas KunstSkanse handler om å få besvart to viktige spørsmål: Hva er det egentlig kunstnere driver med hele dagen? Hva befinner seg på innsiden av hodene til folk som er mellom 8 og 12 år?

HVORFOR? Barnas KunstSkanse er et stort eksperiment designet for å kunne gi oss svaret på disse, to av verdens store mysterier. På lurt vis  ønsker vi å oppnå dette med å kombinere spørsmålene og lage et nytt spørsmål:

HVORDAN? Hva skjer om kunstnere, disse som driver med mystiske ting hele dagen, inviterer en gruppe barn fra 8 til 12 år for å drive med mystiske ting hele dagen sammen med dem?

Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
Rom for drømmer
^