Blaker Skanse

Artilleribygget

Blaker Skanse ligger naturskjønt til på Blaker i Sørum, med utsikt over Glomma, og eies av Lillestrøm kommune. Festningsverket ble påbegynt i 1683 som del av forsvarslinjen mot Sverige.

Som følge av unionen med Sverige, ble Skansen nedlagt som festning i 1820, men var militært til den kom i privat eie i 1893.

I 1916 kjøpte Staten stedet tilbake for å opprette en sentralskole for husflidsundervisning. Hensikten var å ivareta norske kunst- og håndverkstradisjoner. Statens Husflidskole ble åpnet på Skansen i 1917, der det ble drevet skole helt frem til 2003. På 50- og 60-tallet ble det lagt stadig mer vekt på lærerutdanningen, og Blaker Skanse utdannet formingslærere på løpende bånd til hele Norge.

1976 ble skolen høgskole, Statens lærerhøgskole i forming.

Lærerutdanningen ebbet ut siste halvdel av 1990-tallet, og i 2003 flyttet det som nå bar navnet Produktdesign, til Høyskolesenteret på Kjeller.

Rekonstruksjonsskisse
Grunnriss, gammelt dokument

I 2012 ble KunstSkansen etablert, og huser pr 01.01. 2021, 26 profesjonelle kunstnere, som arbeider med ulike teknikker og uttrykk innen billedkunst, håndverk og design.

Kunstnerne utvikler også kurs og workshops for barn, ungdom og voksne, og samarbeider med Kulturskolen og utdanningsinstitusjoner på universitets- og høyskolenivå.

Vi står på skuldrene av mer enn 100 års utøvelse av kunst og håndverk ved Blaker skanse, som fra 1917 til 2004 huset det som utviklet seg til å bli Statens lærerhøyskole i forming.

Etter 100 år holdes det mao. fortsatt liv i både håndverkstradisjonene, kunsten og kunnskapsformidlingen på Blaker Skanse.

Detalj
Kommandanten
^