Kunstfaglig forum

KunstSkansen er en organisasjon for profesjonelle kunstnere som leier atelier og verksted på Blaker Skanse, og jobber for å ivareta medlemmenes interesser og styrke kunstnerøkonomien, i tillegg til å bidra til utvikling av Blaker Skanse.

Vi jobber også for den viktige rollen kunstnerne fyller i samfunnsbyggingen, og samarbeider med fagorganisasjonene, utdanningsinstitusjoner, kunstnerorganisasjoner, kommune og fylket.

Møter og tiltak

02. mars 2022

Samarbeidsmøte med fagorganisasjonene

Bakgrunnen for møtet var å starte samtaler og drøfte ideer for framtidig samarbeid. Kunstnere og representanter for ulike kunstnerorganisasjoner møttes med stort engasjement og entusiasme. KunstSkansen var representert ved styreleder Anne Britt Strømnes, nestleder Alf Chr. Samuelsen og vara til styrets Anja Borgersrud.  Det ble mange fine samtaler og det vil nå etableres en arbeidsgruppe for blant annet å løfte ideen om en større kunstmønstring på Blaker. Kunstfaglige og kunstpolitiske aspekter ble diskutert og knyttet opp mot stedsutvikling, læringsarena for håndverk og kunst, historie og egne praksiser. Det er godt å notere i disse vanskelige og usikre tider at kunstnernes evne til å inspirere på veien inn i fremtiden, er sterk til stede.

Fra venstre: Anja Borgersrud / leietaker og vara til styret i KunstSkansen, Svein Ove Kirkhorn / regionsleder for NK Viken, Helene Josensen Linkosuonio / NK Viken (Norske kunsthåndverkere), Ellef Prestsæter / Guttormsgaards arkiv og Blaker meieri, Alf Christian Samuelsen / nestleder i KunstSkansen, Søren von Ubisch / keramiker (Blaker meieri), Odd Maure / leietaker og tidl. styremedlem i KunstSkansen, Anne Britt Strømnes / styreleder i KunstSkansen. Styreleder i BKA Jon Lundell var også tilstede, men tok bilde.

^