^

Kunstnere

Portrett Sissel Aurland

SISSEL AURLAND

Sissel Aurlands kunstnerskap formidler sammenhenger mellom kroppen, bevisstheten og verden, og er påvirket av filosofiske betraktninger knyttet til tid og vår menneskelige eksistens. Gjennom praktiske og teoretiske prosesser undersøker hun det abstrakte begrepet tid, og kompleksiteten og dualismen mellom bevissthet og eksistens, virkelighet og illusjon, hukommelse og opplevelse. Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, og jobber også som kunstkonsulent for kunst i offentlige rom.

www.sisselaurland.no

Sort vilje, akryl på papir
blå og grønn, tempera på lerret
Maleri Sissel Aurland, Sort form, akryl på papir
Portrett Brit Ronja Allum

BRIT RONJA ALLUM

Ronja Allum har master i metall og smykkekunst fra Kunsthøyskolen i Oslo, hvor hun også studerte kostymedesign. Naturen og undring rundt mennesket sett i kontekst til naturen er grunntemaet i hennes arbeider. Ved å kombinere ulike materialer som porselen, sølv og silikon og eksperimentere med forskjellige håndverksteknikker, jobber hun «i grenselandet mellom smykkekunst, kostymer og installasjonsarbeider». Ronja trives også godt med formidlingsarbeid, særlig med barn og ungdom, og har gjennomført flere workshoper og kurs

www.ronjaallum.com

Exit in black
Talking bones
Smykkekunst Ronja Allum

Foto: Aliona Pazdniakova

Foto: Aliona Pazdniakova

Foto: Kjell Ove Storvik

Portett Anja Borgersrud

BO BISGAARD

Dansk billedkunstner med ophold i Norge siden midten af 90-tallet. Uddannet fra Billedkunstskolerne, Københavns kunstakademi.

Buekopper
Shake
Bonzaibolle
Portrett Hege Bratsberg

HEGE BRATSBERG

Hege bruker vevens konstruksjonsprinsipper og ulike materialer til å bygge opp tekstiler med spesifikke egenskaper. Hun driver firmaet Luun, der hun samarbeider med norsk industri for å få tekstilene sine produsert. Produktene omslutter kroppen der temperaturreguleringen er sterkest, og de farges for hånd i en unik fargeskala. Hege har hatt verksted på Blaker Skanse siden 2010 og jobber i 50% stilling på Kunsthøgskolen i Oslo.

luun.no

Luun sjal ull
Tekstilkunst Hege Bratsberg
Farger
Portrett Hilde Dramstad

HILDE DRAMSTAD

Etablert smykkekunstner med egen produksjon og med kunstgruppen ARKIVET. Har deltatt på utstillinger nasjonalt og internasjonalt siden 1994.

Hvorfor smykker?

Jeg prøver å finne en måte og dele den fliken av livet som rommer overraskelser, humor, melankoli, nonsens og poesi. Jeg liker det uhøytidelige og upretensiøse ved kunsten, og gjennom materialene jeg bruker som finer, gips, tekstiler m.m, kommer språket fram. Teknikkene jeg bruker blir ledet av overflater og form, og er således underordnet uttrykket og historien som fortelles.

e-post: hildram@gmail.com
tel: 975 62 942

Strata crust
Resurrection
Awakening
I atelieret

GRETA GJØL HAGEN

Greta er utdannet pedagog og billedkunstner, og har sin utdannelse fra Statens Lærerhøgskule i Forming, Kunstskolen i Trondhjem og Statens Kunstakademi. Hennes fagområder er maleri og tegning. Hun arrangerer malekurs, og jobber nå mot flere utstillinger. Hun er medlem av NBK, Tegnerforbundet og LNM.

Natur 2
Natur 4
Natur 3
Portrett Erik Gullerud

ERIK GULLERUD

Erik er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, grafikk linjen. Han debuterte på Høstutstillingen i 1979, hvor han også ble innkjøpt av Oslo kommunes kunstsamlinger. I perioden som billedkunstner var han aktiv både som medlem og styremedlem i Norske Grafikere. Erik har jobbet som grafisk designer i NRK TV i 30 år med animasjon, vignetter og spesialeffekter. Han jobber figurativt med tresnitt og tegning.

Grafikk Erik Gullerud
Åpen post
Føtene mine
Portrett Berit Rytter Hasle

BERIT RYTTER HASLE

Hun er maler og tegner. Tegningene er hovedsaklig kulltegninger, og maleriene akryl- eller oljemalerier. Motivene er hentet fra både den ytre og indre verden, og kan være landskap, mennesker eller dyr som er sett eller erindret. Fargen er viktig, og utforskningen av den er endeløs. Likeså utforskningen av sort/hvitt-kontrasten og lysvirkningen som kommer fram i møtet mellom hvitt, gråtoner og sort.

Statens kunst- og håndverkskole 1972-76, Statens Kunstakademi 1982-86. Medlem av Tegneforbundet og BOA / Billedkunstnere i Oslo og Akershus.

www.beritrytterhasle.com

Kulltegning Berit Rytter Hasle
To hester
Margarita
Portrett Inge Jensen

INGE JENSEN

Født 1961 i Mo i Rana, og har arbeidet på Blaker Skanse fra 2015, og har atelier i Kommandanten der han hovedsakelig jobber med maleri. Inge er utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, grafikk-maleri, Bergen 1979 – 1983. Han debuterte på Høstutstillingen i 1986. Har medlemskap i NBK, og Landsforeningen Norske Malere.

Søyle, olje på lerret
Underskog, olje på lerret
Treet i treet, olje på lerret
Portrett Odd Maure

ODD MAURE

Odd har kunstutdanning fra School of the Art Institute i Chicago og University of Wisconsin, og har en bred kunstnerisk bakgrunn som billedkunstner og keramiker. Odd er medlem av Tegnerforbundet og Norske Kunsthåndverkere. Han veksler mellom å jobbe med kulltegninger med ulike motiver, keramiske figurer av trollmenn og byråkrater og maleri. Har undervist i mange år ved Sørumsand videregående skole, Høgskolen i Oslo og Akershus og ved den gang Statens lærerhøgskole i forming på Blaker.

Forest
Skulptur Odd Maure
Skulptur Odd Maure
Portrett Reidunn Anne Moe

REIDUNN ANNE MOE

Reidunn har sin kunstfaglige utdannelse som grafiker. Hun har innredet et grafikkverksted på Blaker skanse, der hun arbeider med linoleumstrykk og dyptrykk som koldnål. Motivene varierer, men er stort sett figurative, ofte med landskap som utgangspunkt.

I skog, koldnål
To stammer
Sittende, koldnål
Portrett Ulrike Niederberger

ULRIKE NIEDERBERGER

Ulrike jobber i hovedsak med tre, Street Art og ready mades. I tre jobber hun innenfor relieff- og skulpturelle uttrykk. Ulrike er fascinert av organiske former og naturens egen vri på form og farge. Hun går i dialog med nytt materiale  for å kile frem noe og skape det som materialet tillater. Der det lar seg gjøre ønsker hun å la betrakteren bli til aktiv deltaker. Ulrike trives også godt med kunst- og kulturformidling. Utdannet ved Høgskolen i Telemark, master i design, kunst og håndverk.

ulrikeniederberger.com

Tre
Tre
Tre
Portrett Line Prip

LINE PRIP

Line Prip er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo, med mastergrad i Medium- og materialbasert kunst fra 2020. Verkene hennes tar form av romlige installasjoner man kan bevege seg inn i og være til stede i. Å involvere betrakteren fysisk i møtet med arbeidene sine er en viktig del av undersøkelsene hun gjør. I hennes arbeid tar hun utgangspunkt i kroppens sentrale rolle i møtet med verden, og som bærer og formidler av identitet. Vår relasjon til verden omkring oss og til andre mennesker ligger til grunn for hennes arbeider. Kroppen er vår primære kontaktflate og det ligger mange interessante mekanismer i det sosiale og kulturelle rommet kroppen utgjør.

www.lineprip.no

Between words
Field of possibilities
Silenced
Portrett Arne Rygvold

ARNE RYGVOLD

Arne Rygvold er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi i skulptur, maleri og tegning, og praktisk pedagogikk fra Høgskolen i Oslo. Har arbeidet på Blaker Skanse i 7 år, hovedsakelig med skulptur i materialet tre.

www.arygvold.com

Riss
Snitt
Fall
Portrett Alf Christian Samuelsen

ALF CHR. SAMUELSEN

METALLVEV

alf.chr.samuelsen@gmail.com

Batavia
US
US, detalj
Portrett Eva Merete Schjølberg

EVA MERETE SCHJØLBERG 

Jeg arbeider med tredimensjonal form i relativt myke, fleksible materialer. På forskjellige måter handler det om bevegelse. Arbeidene vises helst som installasjoner, gjerne laget til et spesielt rom, et sted eller tema. Jeg kan ta utgangspunkt i stedets natur, arkitektur, historie o.l. og la arbeidene bli del av en sammenheng, som uttrykk for noe levende.

Eva er utdannet ved KHiO (SHKS) og studerte videre i Japan med et japansk statsstipend, et opphold som varte i 8 år frem til 1995. Fra 90-tallet har hun vært gjestelærer ved KHiO. Arbeidene hennes har vært vist i store deler av Norge og i flere utland, og er innkjøpt av statlige museer. I 2003 mottok hun The Nordic Award in Textiles og i 2006 statens garantiinntekt for kunstnere. Hun er medlem av NBK/Norsk Billedhuggerforening.

www.evaschjolberg.no

Folded Book
Folded object
Haa gamle prestegård 2018
Portrett Lene Tan­gen

LENE TANGEN

Glasskunstner Lene C. Tangen etablerte seg på Blaker Skanse i 2014, hvor hun i dag leier to atelierer, et til Studio-sliperi og et arbeidsrom/showroom i SMIA. Hun er spesialisert i støpt skulpturelt glass og arbeider med en teknikk som har tilsvarende likheter med bronse støperens cire perdue. Glasset avspennes, sages, slipes og poleres. Tangen utforsker det skjøre ved materialet glass, eksperimenter og presser det til sine ytterste grenser. 

www.lenetangen.com

Glassobjekt Lene Tan­gen
Glassobjekt Lene Tan­gen
Glassobjekt Lene Tan­gen
Portrett Ingjerd Holten Ytterdal

INGJERD HOLTEN YTTERDAL

Ingjerd er billedkunstner med en Bachelor of Art fra Savannah College of Art og en Master of Visual Arts fra Baptist University Hong Kong. Hun har også deltatt i TransculturalCollaboration ved ZHdk (Zurich University of Arts).

Samspill og motsetninger mellom individ og samfunn er temaer som opptar Ingjerd Ytterdal, der asiatisk filosofi og materialutforskning er utgangspunkter for hennes kunstnerisk produksjon.

Portrett Toril Gjermundsdatter Wik

TORIL GJERMUNDSDATTER WIK

Toril Gjermundsdatter Wik er utdannet ved Statens Kunstakademi.

Arbeider innen maleri og tegning, alltid med tegning i bunnen og som eget uttrykk.

Hun er innkjøpt av Nasjonalmuseet og har jobbet med kunstformidling og gallerivirksomhet. Medlem av NBK, BOA, LNM og Tegnerforbundet.

torilwik.no

Maleri Toril Gjermundsdatter Wik
Croquis Toril Gjermundsdatter Wik
Maleri Toril Gjermundsdatter Wik