Om KunstSkansen

Her har de fleste kunstnerne atelier. Foto: Istvan Virag

Foto: Istvan Virag

KunstSkansen er et atelierfelleskap som også drifter det kunstnerstyrte Galleri Blaker Skanse. Kunstnerne arbeider med ulike teknikker og uttrykk innen billedkunst og kunsthåndverk. Vi står på skuldrene av mer enn 100 års utøvelse av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse, som fra 1917 til 2004 huset det som utviklet seg til å bli Statens lærerhøyskole i forming. Etter mer enn 100 år holdes det fortsatt liv i både håndverkstradisjonene, kunsten og kunnskapsformidlingen på Blaker Skanse.

KunstSkansen ble etablert i 2012, i samarbeid med Billedkunstnerne i Oslo og Akershus (BOA), Norske Kunsthåndverkere (NK), Sørum Kommune og Akershus fylke, som en ideell organisasjon. KunstSkansens formål er å legge til rette for profesjonell produksjon og formidling av kunst og kunsthåndverk i lokalene på Blaker Skanse, og bidra til samarbeid, nettverksbygging og erfaringsutveksling mellom kunstnere og kunsthåndverkere, bidra til samarbeid med øvrige aktører på Blaker Skanse, og bidra til at Blaker Skanse blir et attraktivt sted å besøke.

Siden kommunesammenslåingen 01.01.2020 er Lillestrøm kommune eier av Blaker Skanse, og KunstSkansen har en langsiktig leieavtale med kommunen fra samme tidspunkt.


Organisering

Representantskapet er KunstSkansens øverste organ. Her sitter to representanter for leietakerne, en fra Lillestrøm kommune, en fra NK Viken og en fra BOA (Billedkunsnnerne i Akershus, tidl. BOA).

Styret er KunstSkansens utøvende organ, og kommuniserer direkte med leietakerne og eier. Styret består av en representant fra NK Viken, en representant fra BKA (Billedkunstnerne i Akershus, tidl. BOA), to representanter fra leietakerne, og en uavhengig representant.

Husmøtet er leietakernes forum for diskusjon av aktuelle saker, og er et rådgivende organ.

Styreleder i KunstSkansen er Hege Bratsberg

e-post


KunstSkansen holder årsmøte 28.5.2024

MØT KUNSTNERNE
KONTAKT OSS
Fra utstilling
Barn og unge
Fra workshop
KunstSkansen
Fra utstillinfg
Åpning av galleri KunstSkansen
Objekt fra utstilling
Arbeid med «Ly for natten» prosjekt
Fra workshop
Arbeid med «Ly for natten» prosjekt
Vinteridyll
Fra workshop
Fra Blaker Skanse
Tre
Skulptur
Fra utstilling
Fra workshop
Fra marked
Fra workshop
bygninger
Barn og unge
^