Workshops

KunstSkansen arrangerer ulike kurs og workshops for kunstnere og andre, alene og i samarbeid med fagorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Kommende workshops

SLYNGE – et regionalt kompetansehevingsprosjekt

SLYNGE er et regionalt kompetansehevingsprosjekt relatert til kunstnerisk praksis som retter seg mot profesjonelle kunstnere som målgruppe. SLYNGE er en serie workshops initiert av KunstSkansen og finansiert av Viken Fylkeskommune, Lillestrøm Kommune og KunstSkansen. Deltagelse er gratis og inkluderer lunsj og middag. Eventuelle reise og oppholdsutgifter dekkes av den enkelte. SLYNGE er bygd opp rundt 8 temaer og avholdes som 4 doble helge workshops, da to og to temaer har en forbindelse som utgjør en enhet. Påmelding gjelder for en helgesamling, altså to dager. Alle workshops avholdes fysisk på Blaker Skanse i Lillestrøm Kommune, og maks antall deltagere pr workshop er 25. 

Workshop 1 og 2: 28.- 29. mai 2022

«Å skrive om egen kunst» og «Søknadsskriving»

Del 1 avholdes lørdag 28. mai kl 10-18 med tema «Å skrive om egen kunst». Del 2, avholdes søndag 29. mai kl 10-18 med tema «Søknadsskrivning». 

Veiledere del 1 er Line Halvorsen, høgskolelektor ved HKIO, skribent og kurator og Line Ulekleiv, høgskolelektor HKIO, skribent, kritiker, redaktør

Veileder del 2 er Kristine Norberg, kunstner, kulturprodusenter og mentor (Kunstvekst). 

Påmelding gjelder for begge dager, det er ikke mulig å delta på bare en dag.  Send påmelding til begge dager på epost til
alf.chr.samuelsen@gmail.com eller telefon 950 52 573. 


Workshop 3 og 4: 10. - 11. september 2022

«Økonomi» og «Markedsføring»

Workshop 3 og 4 avholdes lørdag 10. sept. med tema økonomi, og søndag 11. sept. med tema markedsføring (mer info kommer senere).


Workshop 5 og 6: 1.-2. september 2022

«Prosjektledelse» og «Kuratorarbeide»

Workshop 5 og 6 avholdes helgen lørdag 1. okt. med tema «Prosjektledelse», og søndag 2. okt. med tema «Kuratorarbeide» (mer info kommer senere).


Workshop 7 og 8: 22.- 23. oktober 2022

«Kunstformidling» og «Publikumsutvikling»

Workshop 7 og 8 avholdes helgen 22. okt. med tema «Kunstformidling til store og små», og søndag 23.okt. med tema «Publikumsutvikling» (mer info kommer senere).

Tidligere workshops

Raku workshop i forbindelse med Sørumfestivalen 2018

Deltagere –Ronja Allum, Anja Borgersrud og Odd Maure.

Tre av KunstSkansens medlemmer demonstrerte brenneteknikken Raku for publikum. Rakuovnen som ble brukt er materiell som var igjen fra da Skansen var lokasjon for produktdesignutdannelsen på HiAk.

Raku er en brennesteknikk som ble utviklet av amerikaneren Paul Soldner på 50-tallet og som er inspirert av en gammel japansk brenneteknikk, derav navnet Raku. Råbrent keramikk varmes raskt opp i en gassovn for så å tas ut av ovnen med tang når godset er ca 900 grader. Det rødglødende objektet puttes i en beholder med sagflis for å få en reduksjonseffekt som gir objektet et sortbrent preg.

Workshop 12. januar 2019
Workshop 12. januar 2019
Workshop 12. januar 2019
Workshop 12. januar 2019
Workshop 12. januar 2019

Isskulptur i forbindelse med Sørumfestivalen 2018

Som et arrangement under Sørumfestivalen i januar 2018 arrangerte KunstSkansen en isskulpturfestival der publikum ble inviteret til å lage egne skulpturer av is.

15. mars 2021
15. mars 2021
15. mars 2021

Er du profesjonell kunstner og har lyst til å arrangere workshops på KunstSkansen? 

Send oss noen ord om prosjektet og deg selv: post@kunstskansen.no

 Er du interessert i å delta på våre workshops, meld deg på vårt nyhetsbrev!

Vil du ha invitasjoner og nyheter fra KunstSkansen?

^